Escola Maristes de Sants

Curs: 2010/11
Audició: Descobreix el so del metall