IES Manuel Sales i Ferré

Curs: 2011/12
Audició: Descobreix el so del metall