Col·legi Immaculada Concepció

Curs: 2012/13
Audició: Fantasia  del metall